Doelen

In samenspraak met de VPRO zijn de volgende doelen gesteld:

  • Het aantal leden en lid-abonnees vergroten, maar in ieder geval behouden
  • Vergroting van de zichtbaarheid en het verder versterken van het imago / de reputatie
  • Aanpassing van het aanbod van diensten en producten, zodat de VPRO attractief is voor huidige en nieuwe steunleden, lid-abonnees en andere relaties

De toegepaste methode

De paraplugedachte die door Zest is geïntroduceerd is Wat Wilt U? waarbij de verwachtingen en percepties van individuele leden en lid-abonnees ten aanzien van de VPRO de basis vormen van het te ontwikkelen marketingbeleid.

Het inzichtelijk maken van verwachtingen en het sturen op verwachtingen is een marketing communicatie proces, maar ook een proces van de back-office operatie van de VPRO. Eigenlijk is het een organisatie brede aanpak tot het marktgerichter maken van de organisatie.

Gelet op de actuele ontwikkelingen is een sterk bewustzijn aanwezig om de VPRO weer een sterke positie in de markt te geven, waarbinnen de instroom van nieuwe leden en lid-abonnees, het behoud van bestaande leden en lid-abonnees, de positionering van de organisatie en het verbeteren van dienstverleningsprocessen een centrale rol spelen.