Problematiek

Toen Zest Marketing met haar activiteiten begon was het ledenaantal van de PvdA in een aantal jaren gezakt van 110.000 naar 56.000. Dit als gevolg van het besluit van het kabinet-Lubbers III dat er diep zou worden gesneden in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO). Wim Kok was minister van Financiën in dit kabinet.

De maatregelen stuitten in en buiten de PvdA op heftig verzet. De vakbonden brachten bijna een miljoen demonstranten op de been. De PvdA raakte verscheurd tussen behoudende sociaal-democraten en hervormers. In het hele land kwamen gewesten en afdelingen in opstand. Sommigen vonden dat de PvdA uit het kabinet moest stappen of dreigden hun lidmaatschap op te zeggen. De positie van partijleider en vice-premier Wim Kok stond zwaar onder druk. Partijvoorzitter Marjanne Sint trad als gevolg van de kritiek af.

Onderzoek

Zest startte met een Wat Wilt U onderzoek onder de 56.000 leden. 60% van de leden respondeerde op de vragenlijst met 89 vragen.  Op basis van data-analyses werden percepties, verwachtingen en de ontevredenheid zichtbaar. De onderzoekresultaten vormden de nieuwe basis onder de ledengerichte marketingactiviteiten van het partijbureau.

Daarnaast kreeg Zest de opdracht om zich te richten op partij innovatie. Er werden vele projecten opgezet, waaronder het vraaggestuurd werken, big data, digitaal mobiliseren van vrijwilligers, het implementeren van een CRM-systeem, community building, digitaal stemmen, 1 op 1 digitaal communiceren met politici, etc. Voor deze activiteiten werd door de PvdA een speciaal innovatiefonds in het leven geroepen.

Partij van de Aandacht

De pay-off van de nieuwe strategische aanpak was 'De Partij van de Aandacht'. De verwachtingen en percepties van leden waren 1 op 1 bekend. De nieuwe marketingaanpak was gericht op het 1 op 1 benaderen van leden, maar ook ex-leden. Alle leden die de afgelopen drie jaren hadden bedankt voor het lidmaatschap, werden gebeld. Hiervoor was een dialoogmethode ontwikkeld die afgestemd was op de verwachtingen en percepties van de leden. 70% van de benaderde leden kwam terug. Het ledenaantal groeide zo in 1 jaar tijd van 56.000 naar 69.000 leden. De groei zat er weer in!