Eindelijk is er een gedegen onderzoek uitgevoerd over hoe de Nederlander aankijkt tegen de paardenwereld in het algemeen. Gedegen? Jazeker! Ruim 2.600 Nederlanders werden ondervraagd door Zest Marketing, naar rato verdeeld over de provincies, mannen en vrouwen en in de onderscheiden leeftijdscategorieën. De vragen waren relevant en ter zake doende. Dank aan Trendpanel Paard, die deze enquête initieerde.