Nederland heeft een grote klimaatopdracht, waarvan de mobiliteit een belangrijk onderdeel uitmaakt. Regio Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe) slaat daarom de handen ineen om samen met haar bedrijven en gemeenten een versnelling door te voeren naar een fossielvrije en uiteindelijk emissieloze toekomst. Noord-Nederland heeft al een koppositie op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit en ziet kans dit te versnellen en te versterken door middel van een Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland, samen met het Rijk, bedrijfsleven, onderwijs en samenwerkende overheden.