Nieuwe mobiliteit

Drijvende kracht achter mobiliteitsmanagement in Noord-Nederland. Voor de regio's Leeuwarden, Groningen en Assen heeft Zest de unieke aanpak toegepast met landelijk navolging. De aanpak levert  (stedelijke) bereikbaarheid, duurzaamheidswinst, vitaliteitswinst en kostenbesparingen op. Werkgevers en werknemers enthousiasmeren en activeren te kiezen voor alternatieven dan alleen de auto; andere manieren van reizen en werken, op andere tijden reizen of minder reizen.

Denk aan introductie van deelauto’s, P+Fiets-faciliteiten, flexibilisering van werk, vergaderen op afstand, zelfroostering, stimulering e-bike en speedpedelecs in woonwerk-gebruik, verbeterde OV-producten, fiscale benutting vergoedingen en WKR, stimulering duurzame mobiliteit.

Nieuwe antwoorden op mobiliteitsvragen

Lees het artikel over nieuwe mobiliteit op Actief Online. Kan het openbaar vervoer effectiever worden als bij stations elektrische fietsen of deelauto’s beschikbaar staan? Nieuwe antwoorden op mobiliteitsvragen!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Assen dankzij slimme mobiliteit

Slimme mobiliteit en MVO gaan hand in hand in de publiek-private samenwerking in Assen.

Publiek-private aanpak

Met een opgebouwd netwerk in Noord Nederland van ruim 150 bedrijven en organisaties met zo'n 100.000 werknemers leidt dat tot minder CO2, meer beweging en betere stedelijke bereikbaarheid voornamelijk in de spitsuren als resultaat. De combinatie van marktbewerking, marketing, maatregelen en monitoring zijn de ingrediënten van deze succesvolle publiek-private aanpak en samenwerking (PPS).

De regio’s Leeuwarden en Groningen-Assen maken onderdeel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu waarin het Rijk samen met 12 stedelijke regio’s en het bedrijfsleven samenwerkt om de bereikbaarheid in de regio over weg, water en spoor te verbeteren.

Er gebeuren hele mooie dingen in Leeuwarden

Lees op Beter Benutten en Leeuwarden Vrij-Baan hoe Leeuwarden bijdraagt aan landelijke, regionale en stedelijke bereikbaarheid.

Slim reizen en werken in Groningen, winst voor iedereen

Kijk op Oog TV hoe Groningen slim reizen en werken (mobiliteitsmanagement) stimuleert voor de stedelijke bereikbaarheid van stad en regio de komende jaren en bedrijven economisch voordeel en duurzaamheids- en vitaliteitswinst oplevert.

Lees ook het artikel op www.nu.nl over de betrokkenheid van de werkgevers in de regio.