Project van de buitencategorie

In het jaar 2010 begon Zest aan een avontuur dat Culturele Hoofdstad heette. Wat het toen exact inhield wist eigenlijk nog niemand in de Provincie Friesland, maar dat het een project van de buitencategorie zou worden met veel impact was wel duidelijk. Inmiddels weten we dat het een proces is wat de omvang heeft van een WK-voetbal of de Olympische Spelen.

Een van de partners van Zest trad eerst toe tot het bestuur van de Stichting Kulturele Haadstêd 2018. Vanaf augustus 2012 werd Zest ook operationeel verantwoordelijk voor de campagne om Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa te maken.

In deze operationele functie kregen wij één doelstelling mee: zorg ervoor dat er maatschappelijk draagvlak komt voor Lwd2018 in Leeuwarden en Friesland. Het belang van een breed en omvangrijk maatschappelijk draagvlak was groot. Welke stad Culturele Hoofdstad van Europa wordt, besluit de jury namelijk op basis van (1) de kwaliteit van het bidbook en (2) de mate waarin stad en regio het initiatief dragen. Bekijk de video en bekijk onder welk gesternte dit avontuur begon.

Mobilisatiekracht

Op 12 juli 2013 bood Leeuwarden haar bidbook aan in Amsterdam. De concurrerende steden Eindhoven en Maastricht stuurden het gewoon per post op. De organisatie van Leeuwarden 2018 werd vergezeld van doelgroepen uit alle lagen van de Friese samenleving, waaronder:

 • 700 burgers
 • vele lokale politici
 • 40 Friese paarden met 100 begeleiders uit Sint Nicolaasga
 • vertegenwoordigers van bedrijven en cultuurinstellingen
 • en een grote schare kunstenaars, zangers, schrijvers en dichters

Issues

De kandidatuur voor Culturele Hoofdstad 2018 stond voor de culturele, sociaal economische en maatschappelijke ontwikkeling van Fryslân. LWD2018 was de aanjager voor vele thema’s, zoals het:

 • tegengaan van krimp en armoede
 • verbeteren van de werkgelegenheid
 • stimuleren van de kenniseconomie
 • bevorderen van de biobased economy en duurzame energie
 • stimuleren van hoger en wetenschappelijk onderwijs
 • duurzaam ontwikkelen van de cultuursector in Fryslân

De strategie

De strategie waar Zest in 2012 voor koos, was de bottom-up strategie. Doelstelling was om iedereen te betrekken bij de Culturele Hoofdstad. De marketing richtte zich onder andere op burgers, bedrijven, (cultuur)instellingen, kunstenaars, zangers, schrijvers, muzikanten, Cambuur supporters, confessionelen, schoolkinderen, studenten, inwoners die onder de armoedegrens leefden en vele andere groepen. Dit met de pay-off 'schouder aan schouder'. 

Stap voor stap nam het draagvlak toe in de stad en ommelanden. Met name in laatste twee maanden voor de uitslag werd het een ware hype. Vlaggen, posters, polsbandjes, buttons, etc. waren niet meer aan te slepen. Overal in Leeuwarden was het logo van Leeuwarden 2018 zichtbaar. De steun was maximaal. Dit in tegenstelling tot de situatie in Maastricht en Eindhoven. 

De bottom-up benadering zit ons in het bloed. Dat kan ook niet anders als je voor vele belangenbehartigers werkt en weet hoe collectieve belangenbehartiging werkt.

Draagvlak

Dezelfde dag werd het resultaat van deze dag opgenomen in het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant  en Omrop Fryslan. Op de social media ontstond een ware hype over deze dag. Uiteindelijk kan worden geconstateerd dat deze dag cruciaal is geweest in het vergroten van het maatschappelijk draagvlak in Leeuwarden en Friesland. Oftewel het was een definitief kantelpunt op een zeer belangrijk moment in de competitie.

Maastricht en Eindhoven hadden van de aanbieding van het bidbook geen bijzondere happening gemaakt. Wat later een cruciale misrekening bleek te zijn volgens de vertegenwoordigers van Maastricht. Leeuwarden had hier het verschil gemaakt. Lees ook het artikel 'Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 vanwege slimme aanpak'.

Aanbieding bidbook in Amsterdam

De buit is binnen: titel Culturele Hoofdstad van Europa

Een compilatie

Een compilatie

Hoeveel energie kostte het om er een succes van te maken? Wat is er gelukt, waar ging het mis en wat laat 2018 na? Bekijk de uitgebreide documentaire.