Integrale campagne gebaseerd op het Wat Wilt U? onderzoek

Na acht jaren met ledendalingen te zijn geconfronteerd, kreeg Zest Marketing de opdracht om een ledenwerfcampagne op te starten bij FNV Bondgenoten. Aan het einde van het jaar werd een plus gerealiseerd van 5.012 leden. Dit tegen de stroom in van de ledenontwikkeling bij vakbonden en politieke partijen. 

Zest wist de doelen te realiseren met een integrale campagne. Issue marketing speelde een belangrijke rol in deze campagne. Zest zette de volgende instrumenten in: TV commecial, social media, telemarketing, direct mail en actiewebsites.

Aan de campagne lag grootschalig onderzoek ten grondslag. Zest Marketing voerde een Wat Wilt U? onderzoek uit onder de leden van FNV Bondgenoten. Uit een steekproef van 8.232 leden hebben 1.888 leden gerespondeerd. Oftewel 23%.

Door dit onderzoek kreeg Zest Marketing zicht op de verwachtingen en percepties van de leden van FNV Bondgenoten. Deze verwachtingen en percepties zijn meegenomen in het ontwikkelen van de campagne.

Angst voor verlaging pensioenuitkering