Floriade Business Club

Het opzetten van de Floriade Business Club. De Floriade Business Club heeft de volgende doelstellingen:

  • Leden een belangrijk nationaal en internationaal podium bieden. De verbinding zoeken met business clubs in bovenregionale netwerken
  • Netwerken (mensen leren kennen)
  • Het maatschappelijk relevant maken van de relatie tussen de bedrijven, de samenleving en Floriade Almere 2022 en daarmee een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige wereld
  • Leden de mogelijkheid bieden om in de front linie te staan van de informatielijn
  • Creëren van diversiteit in het ledenbestand. 'Mensen leren kennen die anders zijn dan ik'
  • Bijdragen aan het laten slagen van de Floriade

Groen en Gezond

Ga voor meer informatie naar de website.