Verhoudingen op scherp

Het kabinet en de vakbonden hadden een stevige ruzie over het prepensioen. Voorzitter Lodewijk de Waal van de FNV zette de verhoudingen op scherp met harde woorden en ferme lichaamstaal. Het was een klein, maar veelbesproken gebaar: Lodewijk de Waal, die bij het voorjaarsoverleg over de prepensioenen voor de tv-camera's niet reageerde op een schouderklop van minister Zalm, om vervolgens de uitgestoken hand van minister De Geus te negeren. Een overreactie van de voorzitter van vakcentrale FNV of bewuste strategie?

Het voorjaarsoverleg over de prepensioenen was mislukt. De sociale partners onderling en het kabinet konden het niet eens worden over de leeftijd waarop het prepensioen moet ingaan en de vraag of werknemers al dan niet vrij moeten zijn aan de regeling mee te doen. Het kabinet besloot vervolgens niet langer te willen onderhandelen. Dit leidde tot een grote vakbondsdemonstratie op het Museumplein.

Museumplein te klein voor grootste demonstratie ooit.

De actiemotor komt langzaam op gang. En om duidelijk te maken dat de vakbeweging geen resultaat verwacht van verder overleg worden de werkzaamheden in de SER en de Stichting van de Arbeid opgeschort. De polder stopt het overleg, de vakbeweging komt in actie. 300.000 vakbondsleden verzamelen zich op het Museumplein om het ongenoegen over het kabinetsbeleid te uitten.

De vakcentralevoorzitters leggen nogmaals aan het toegestroomde publiek uit dat Nederland beter verdient  (de door Zest bedachte pay-off). De bijeenkomst is een onverwacht en groot succes, oftewel de grootste vakbondsactie ooit.

Kijk op Nu.nl  voor de impact.

Ledenraadpleging: de oplossing

Het FNV bleef op ramkoers liggen met het kabinet. Het CNV vaarde, parallel aan de acties, ook een andere koers. Het CNV betrok, op aanbeveling van Zest, de leden bij het bepalen van de inhoudelijke standpunten door middel van een vragenlijst. Zest ontwikkelde een vragenlijst met maar liefst 64 vragen. Oftewel: de Wat Wilt U? methode van Zest werd ingezet. De leden respondeerden massaal. Op basis van de uitkomsten van deze raadpleging ontstond een genuanceerd beeld over wat de achterban van het kabinet verwachtte. Op basis van deze resultaten bereikte het CNV snel een akkoord met het kabinet. En naar tevredenheid van de leden van het CNV.