Onder de 500.000 grens

De Consumentenbond dreigde door ledenverlies onder de grens van 500.000 leden te komen. Zest kreeg de opdracht om het tij te keren. In korte tijd werd een terughaalprogramma onder opzeggers en een wervingsprogramma opgezet.

Het terughaalprogramma zorgde ervoor dat 44.000 leden terugkwamen als lid. Het wervingsprogramma leverde een concept op dat de factor vijf beter scoorde dan de tot dan toe gebruikte concepten en resulteerde in 7.000 nieuwe leden.