Onderzoek onder de bevolking van België

Zest start met een onderzoek voor de Hubertusvereniging in Vlaanderen. De Hubertusvereniging is de enige belangenvereniging voor de jacht en jagers in Vlaanderen en vertegenwoordigt een ruime meerderheid van Vlaamse jagers. De Hubertusvereniging is de officiële gesprekspartner op het gebied van jacht voor de Vlaamse Overheid. HVV staat voor duurzame, weidelijke jacht en promoot het […]

Read more
Officiële Opening Leeuwarden 2018

Ren naar de trein, spring op je fiets of pak de auto om erbij te zijn. Het Openingsweekend van Leeuwarden-Fryslân wil je niet missen. Dit weekend luidt niet alleen een geweldig cultureel jaar in, maar ook een tijd waarin iedereen een verschil kan maken in het belang van de ander en de wereld. Sunder dy […]

Read more
Groningen bereikbaar houden

Circa zeventig werkgevers in Groningen hebben een intentieverklaring getekend om de stad goed bereikbaar te houden tijdens komende werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Lees het artikel op nu.nl.

Read more
De Jagersvereniging in het nieuws

Naar aanleiding van het Onderzoek 2017 dat de Jagersvereniging heeft laten uitvoeren door Zest Marketing naar de opinie van Nederlanders over jacht, duurzaam benutten, natuurbeheer en schadebestrijding zijn er diverse publicaties in de Nederlandse media verschenen. Zo werd er op maandag 16 oktober in het tv-programma Goedemorgen Nederland in 4 live-reportages door WNL aandacht besteed […]

Read more
Truckende tractoren

TLN vindt dat voor tractoren op de openbare weg dezelfde regels en kwaliteitseisen moeten gelden als voor vrachtauto’s. Dit is nu niet het geval. Hierdoor zijn het milieu, de verkeersveiligheid en het economische ‘level playing field’ de grote verliezers.

Read more
Workshop Sponsoring en non profits

Samenwerking met bedrijven biedt prima mogelijkheden voor goede doelen om de fondsenwervende doelen te bereiken. Samenwerken betekent ook ‘samen werken’. Beide partners hebben een doel voor ogen en een strategie om dat te bereiken. De workshop legt de basis voor het maken van een concreet stappenplan en we helpen je op weg met achtergrondinformatie en […]

Read more