Zest start met een onderzoek voor de Hubertusvereniging in Vlaanderen. De Hubertusvereniging is de enige belangenvereniging voor de jacht en jagers in Vlaanderen en vertegenwoordigt een ruime meerderheid van Vlaamse jagers. De Hubertusvereniging is de officiële gesprekspartner op het gebied van jacht voor de Vlaamse Overheid.

HVV staat voor duurzame, weidelijke jacht en promoot het behoud van onze Vlaamse biodiversiteit. Zij verricht onderzoek naar de ontwikkeling van de wildstand en geeft adviezen aan de wildbeheereenheden (WBE’s) voor het beheer van diersoorten en hun leefomgeving.